ilgincbilgiler.com Logo


Pi Sayısı Neden Sabit Bir Sayı Değildir?

Arkadaşlar çok uyuzdur biliyoruz ama Pi sayısı olmadan da hayatımız devam edemez ki. Çünkü Pi sayısı dairesel şekillerin çevresinin çapını gösterir.
Pi Sayısı Neden Sabit Bir Sayı Değildir?
Pi sayısı neden sabit değildir? Bazen 3 olarak kabul edilir bazen de 3.14 olarak gösterilir. Pi sayısı neden tam olarak tutulamıyor? İşte Kaotik bir geometrik cisimle karşı karşıyayız. Çünkü daire ne kadar büyürse, ne kadar küçülürse açısı değişmez ve yuvarlak olmasının ortaya çıkardığı bir takım kırılma sayıları, ona sabit bir değer biçemiyor. Bu yüzde dairenin çevre açısı Pi sayısıdır.

Pi sayısının bugüne kadar görüntülenebilmiş en büyük değeri için yazının devamına gözatabilirsiniz.


Pi=3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450284102701938521105559644622948954930381964428810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827785771342757789609173637178721468440901224953430146549585371050792279689258923542019956112129021960864034418159813629774771309960518707211349999998372978049951059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420199