Tag Archives: inekler hakkında bilgi

Dünya Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğin Bir Örneği (İlginç Bir Bilgi)

AB’de inekler için alınan 2.75 $ sübvansiyon ücreti, Afrika’da bulunan nüfusun %75’inin günlük gelirinden daha fazla.