ilgincbilgiler.com Logo


Bıçağın İcadı

Bıçağın tarihini sizler için araştırdık.
Bıçağın İcadı
Çakmak taşının iyice yontularak yassı bir bi­çim almasıyla yapılan ilk bıçak, günümüzden 25 bin yıl önce hem silah, hem de el aygıtı ola­rak kullanılmaya başlandı. Baltadan soma, bi­linen en eski insan yapıtı araçtır.

Bronz ve demir çağlarında metal bıçaklar yapıldı ve ilk olarak uç kısımlarına elde rahat­ça tutulabilmesi için sap geçirildi. Metal bıçak­lar, kavgada büyük bir şiddetle kullanıldığı halde keskinliklerim yitirmiyorlardı.

İlk çelik bıçağı Romalılar yaptı. Zaman­la, çeşitli amaçlar için çeşitli bıçaklar üretil­di. Örneğin, avlanmak, ayakkabı yapmak, at tırnağı kesmek için ayrı ayrı bıçaklar gelişti­rildi. Katlanabilir ilk bıçaklar da yine Roma­lılar tarafından M.S. birinci yüzyılda yapıldı.
Bıçağın ev aleti olarak kullanımı, daha çok mutfak esaslıdır. 14. yüzyıldan itibaren, ye­mek sırasında katı besinleri kesmek adeti ortaya çıktı ve kesilen lokmayı aftıza götürmek için ucu çatallı yemek bıçakları yapıldı. Bu­gün kullandığımız çatalların ortaya çıkması üzerine, bıçakların uçları yine yuvarlaklaştı. 1921 yılında ise ABD’de ilk paslanmaz çelik bıçaklar yapıldı.